Přeskočit na obsah

Compliance

Soulad s etickými pravidly a právními předpisy

Compliance je termín, který se v posledních letech objevuje ve slovníku všech velkých korporací.
Čeština pro něj nemá jednoslovný výraz. Často se tak setkáme s definicí, že se jedná o soulad s etickými pravidly a právními předpisy. Compliance je tedy systém pravidel a procesů uvnitř společnosti, který pomáhá předcházet protiprávnímu jednání a zároveň sledovat dodržování právních předpisů ve společnosti.

Firemní kultura

Compliance je klíčovým prvkem firemní kultury skupiny PHOENIX, jejíž součástí je i PHOENIX lékárenský velkoobchod, a je odvozen od našich základních firemních hodnot. Odpovědné jednání i jednání v souladu s právními předpisy jsou základem úspěchu naší společnosti.

Kromě společenské odpovědnosti, kterou jako poskytovatel zdravotní péče neseme, je pro nás zásadní, aby naše spolupráce se zákazníky, obchodními partnery či jinými zúčastněnými stranami byla založena na vzájemném respektu, neboť právě ten je klíčem pro vztahy založené na důvěře.

Naše zásady

Vyjadřují přesvědčení naší společnosti, že korupce, porušování pravidel hospodářské soutěže a jakákoliv jiná pochybení nemají, jak ve skupině PHOENIX, tak v naší spolupráci se zákazníky a obchodními partnery, místo. Porušování předpisů není tolerováno. Vždy je vedeno odpovídající šetření, a případně jsou uloženy sankce.

Compliance systém skupiny zajišťuje dodržování a sledování pravidel napříč všemi entitami skupiny PHOENIX. Za dodržování předpisů v jednotlivých zemích jsou pak odpovědní místní Compliance manažeři. Nejdůležitější Compliance kodexy naleznete níže.

Kontakt pro oblast Compliance

Klára Kmoníčková
E-mail: compliance@phoenix.cz