Přeskočit na obsah

O společnosti

Jsme přední lékárenský velkoobchod

Společnost PHOENIX už řadu let zaujímá vedoucí pozici na farmaceutickém distribučním trhu v Česku.

Profil společnosti

Profil společnosti

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., již řadu let zaujímá vedoucí pozici na farmaceutickém distribučním trhu v České republice. Od roku 1994 je součástí nadnárodní skupiny PHOENIX group, která patří k největším evropským společnostem zabývajícím se velkodistribucí léčiv. Tato skupina působí v 29 zemích Evropy, kde svými nadstandardními službami a flexibilitou každodenně uspokojuje požadavky tisíců obchodních partnerů, převážně lékáren a nemocnic, ale i farmaceutických výrobních firem.

Náš příběh píšeme od roku 1996

Náš příběh píšeme od roku 1996

Společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., vznikla 1. září 1996 fúzí tří farmaceutických velkoobchodů, kterými byly Schulze s.r.o., ZZ – Stumpf, a.s., a Waldo, a.s. Spojením těchto tří subjektů vznikl významný distributor, který se v poměrně krátkém čase stává lídrem na českém velkoobchodním trhu s léčivy. Současně s fúzí přechází do majetku společnosti obchodní centra v Praze, Brně a Ševětíně.

V roce 2000 dochází k akvizici podniku Medicamenta, a.s., a jeho integraci do struktury společnosti jako obchodního centra ve Vysokém Mýtě. V období let 2002–2003 se pak otevírají také obchodní centra v Ostravě a Plzni. V roce 2005 dochází k fúzi se společností PURUS, a.s., a v roce 2011 pak společnost přistupuje k rozdělení obchodních aktivit do dvou celků, kterými jsou Čechy a Morava. V témže roce je za účelem zkvalitnění zásobování pacientů představen první model přímé distribuce DTP pro společnost AstraZeneca.

V roce 2015 byl spuštěn i první mezinárodní CEE logistický projekt pro společnosti SERVIER a TAKEDA Pharmaceuticals. V současné době PHOENIX poskytuje pravidelné služby mezinárodní logistiky zhruba deseti partnerům. 

Compliance

Compliance

Dodržování předpisů je klíčovým prvkem firemní kultury skupiny PHOENIX a vychází ze základních firemních hodnot. Zodpovědné jednání v souladu s předpisy je pro úspěch naší společnosti zásadní. Vedle společenské odpovědnosti, kterou neseme jako poskytovatel zdravotní péče, je pro důvěryhodný vztah s našimi zákazníky, obchodními partnery a zúčastněnými stranami zásadní také respektující spolupráce.

Udržitelnost a společenská odpovědnost

Udržitelnost a společenská odpovědnost

Naším cílem je chovat se ohleduplně k naší planetě a podporovat zaměstnance i komunitu kolem nás. Jedná se o přirozenou nadstavbu hodnot, které tvoří základ naší firemní strategie. Využíváme proto maximum nových technologických poznatků vedoucích ke zvýšení efektivity a šetření zdrojů. Plánujeme snížit emise a usilujeme o dosažení uhlíkové neutrality ve vlastních provozech, ekologické nakládání s odpady, snižování farmaceutického odpadu a postupnou konverzi našich dopravních parků na ekologičtější varianty. 

Naším cílem je také podpora zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání, zajištění bezpečného pracovního prostředí a propagace rovných příležitostí. V komunitě chceme podporovat zdraví i prevenci, spolupracovat s charitativními organizacemi a nemocnicemi a podílet se na inovativních výzkumných projektech.

Jsme součástí PHOENIX group

PHOENIX group vznikla v roce 1994 spojením pěti německých lokálních farmaceutických velkoobchodů. Od té doby společnost se svými 48 000 zaměstnanci zásadním způsobem přispívá ke komplexní zdravotní péči. Svou obchodní politiku staví především na dobrých vztazích založených na důvěře obchodních partnerů.

Poskytuje vynikající služby v oblasti dodávek léčiv a nabízí kontinuální podporu ve formě konzultačních služeb pro lékárníky, moderní systém řízení zásob a široké spektrum dalších služeb. Respektuje odlišnosti a specifika jednotlivých zemí, a to nejen v oblasti legislativy, ale také pravidel trhu, politické situace, regionálních zvyklostí a dalších.

Díky výměně zkušeností mezi jednotlivými zeměmi disponuje širokou škálou informací a vědomostí, které se tak stávají dostupnými lidem kdekoli v Evropě. Zaměstnanci denně pomáhají, radí a poskytují péči více než půl milionu lidí.

 

Navštivte stránky PHOENIX group

PHOENIX group v číslech

214

distribučních center

189

milionů zákazníků

47

mld. EUR tržeb

48000

zaměstnanců