Přeskočit na obsah

Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku

Nejdůležitějším zdrojem informací o léčivém přípravku po jeho uvedení na trh jsou zdravotničtí pracovníci a pacienti. Povinnost nahlásit SÚKL závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek danou zákonem o léčivech mají kromě zdravotnických pracovníků (lékařů, lékárníků, zdravotních sester ad.) také držitelé rozhodnutí o registraci a další provozovatelé. Využijte pro hlášení elektronický formulář umístěný na stránkách pro veřejnost.

Formulář pro hlášení nežádoucího účinku