Přeskočit na obsah

Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku

Nejdůležitějším zdrojem informací o léčivém přípravku po jeho uvedení na trh jsou zdravotničtí pracovníci a pacienti. Povinnost nahlásit SÚKL závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek danou zákonem o léčivech mají kromě zdravotnických pracovníků (lékařů, lékárníků, zdravotních sester atd.) také držitelé rozhodnutí o registraci a další provozovatelé.

Elektronický Formulář pro hlášení nežádoucího účinku umístěný na stránkách pro veřejnost.