Přeskočit na obsah

Společenská odpovědnost

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., patří díky svému obratu a tržnímu podílu k významným podnikatelským subjektům v České republice. Zaměstnává více než 800 zaměstnanců a zásobuje zdravotnická zařízení napříč celou republikou.

Velikost a síla s sebou ovšem nesou také odpovědnost. Při našem podnikání nezapomínáme na náš závazek vůči lidem a životnímu prostředí, snažíme se svým konáním přispívat k trvalé udržitelnosti zdrojů. Jedná se o přirozenou nadstavbu hodnot, které tvoří základ naší firemní strategie. Vztahy k obchodním partnerům a zaměstnancům se snažíme budovat na vzájemném respektu a zodpovědném přístupu a stejně se chceme chovat také k přírodě a společnosti.

Víme, že snížení negativních a nárůst pozitivních dopadů našeho podnikání ovlivní celou společnost včetně nás samotných. Využíváme maximum nových technologických poznatků vedoucích ke zvýšení efektivity a šetření zdrojů. Dlouhodobě se zaměřujeme na snižování farmaceutického odpadu, skleníkových plynů nebo zefektivnění řízení dopravy.

Naším cílem je chovat se ohleduplně k naší planetě a podporovat zaměstnance i komunitu kolem nás. Jako součást nadnárodního koncernu PHOENIX group se účastníme několika programů týkajících se trvalé udržitelnosti, v rámci kterých máme stanovenou řadů cílů. Udržitelnost je pro nás klíčová, věnujeme se proto také strategickému zavádění ESG principů do fungování naší společnosti. 

Více celou problematiku rozvádí Zpráva o společenské odpovědnosti PHOENIX group.

Více o společenské odpovědnosti PHOENIX group

Hodnocení EcoVadis

Nadnárodní skupina PHOENIX group se každoročně účastní mezinárodně uznávaného certifikačního systému EcoVadis, který pomáhá společnostem hodnotit a zlepšovat jejich udržitelnost a společenskou odpovědnost. Metodika EcoVadis vychází z rozsáhlého dotazníku a hodnocení nezávislými odborníky. Na základě existujících mezinárodních standardů udržitelnosti určila společnost EcoVadis celkem 21 indikátorů rozdělených do čtyř hlavních kategorií, kterými jsou životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a dodavatelské vztahy.

Způsobilé společnosti, které prošly procesem hodnocení EcoVadis a prokázaly poměrně silný systém řízení, splňující kritéria udržitelnosti uvedená v metodice EcoVadis jsou následně oceněny příslušnými medailemi a odznaky.

Skupina PHOENIX group získala v roce 2024 v rámci tohoto hodnocení odznak EcoVadis Commited.  

EcoVadis 2024_odznak

 

 

Více informací o hodnocení EcoVadis naleznete ZDE.