Přeskočit na obsah

Společenská odpovědnost

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., patří díky svému obratu a tržnímu podílu k významným podnikatelským subjektům v naší zemi. Zaměstnává více než 800 zaměstnanců a zásobuje zdravotnická zařízení napříč celou republikou.

Velikost a síla s sebou ovšem nesou také odpovědnost. Při našem podnikání nezapomínáme na náš závazek vůči lidem a životnímu prostředí, snažíme se svým konáním přispívat k trvalé udržitelnosti zdrojů. Jedná se o přirozenou nadstavbu hodnot, které tvoří základ naší firemní strategie. Naše vztahy k obchodním partnerům a zaměstnancům se snažíme budovat na vzájemném respektu a zodpovědném přístupu a stejně se chceme chovat také k přírodě a společnosti.
Víme, že snížení negativních a nárůst pozitivních dopadů našeho podnikání, ovlivní celou společnost včetně nás samotných. Využíváme maximum nových technologických poznatků vedoucích ke zvýšení efektivity a šetření zdrojů. Dlouhodobě se zaměřujeme na snižování farmaceutického odpadu, skleníkových plynů nebo zefektivnění řízení dopravy.

Jako součást nadnárodního koncernu se účastníme několika programů týkajících se trvalé udržitelnosti. V rámci nich je stanovena řada cílů, jako například snížení farmaceutického odpadu nebo snížení nemocnosti zaměstnanců.

Více tyto programy a celou problematiku rozvádí Zpráva o společenské odpovědnosti PHOENIX group.

Více o společenské odpovědnosti PHOENIX group