Pharmapoint Logo

Společenská odpovědnost

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. patří díky svému obratu a tržnímu podílu k významným podnikatelským subjektům v naší zemi. Přímo zaměstnává přes 800 zaměstnanců a zásobuje zdravotnická zařízení napříč celou republikou.

Velikost a síla sebou ovšem nesou také odpovědnost. Při našem podnikání nezapomínáme na náš závazek vůči lidem a životnímu prostředí, snažíme se svým konáním přispívat k trvalé udržitelnosti zdrojů. Jedná se o přirozenou nadstavbu hodnot, které tvoří základ naší firemní strategie. Naše vztahy k obchodním partnerům a zaměstnancům se snažíme budovat na vzájemném respektu a zodpovědném přístupu a stejně se chceme chovat také k přírodě a společnosti.

Víme, že snížení negativních a nárůst pozitivních dopadů našeho podnikání, ovlivní celou společnost včetně nás samotných. Využíváme maximum nových technologických poznatků vedoucích ke zvýšení efektivity a šetření zdrojů. Dlouhodobě se zaměřujeme na snižování farmaceutického odpadu, skleníkových plynů nebo zefektivnění řízení dopravy.

Jako součást nadnárodního koncernu se účastníme několika programů týkajících se trvalé udržitelnosti. V rámci nich je stanovena řada cílů, jako například snížení farmaceutického odpadu nebo snížení nemocnosti zaměstnanců. Více tyto programy a vlastně celou tuto problematiku rozvádí Zpráva o společenské odpovědnosti PHOENIX group (odkaz na zprávu).

www.phoenix.cz
Copyright 2017 | Created by Webster, s.r.o.

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 45359326, DIČ: CZ45359326
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275345
To Top